Dr. M. van Ooijen, MBA-H
Voorzitter raad van bestuur van De Zorggroep


Voor u ligt het Kwaliteitsverslag 2018 van De Zorggroep. Het Kwaliteitskader 2017 van de Wet langdurige zorg voor de verpleeghuiszorg vormt de basis van dit verslag. Weergegeven zijn de stand van zaken en de vorderingen van onze verbeterplannen uit ons Kwaliteitsplan 2018 - 2019.

Wij bieden verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg, van jong tot oud. Wij hebben diverse woon- en zorgcentra en bieden ook zorg bij de cliënt thuis. Bij ons staat de cliënt centraal. Daarom is ons uitgangspunt de behoefte van onze cliënt en zijn mogelijkheden. Onze zorg is hierop aanvullend.

De Zorggroep is een grote zorgorganisatie waarbinnen wordt gewerkt met zorgteams en zorgprocessen. Via goed overleg met elkaar, coaches, managers en directeuren wordt beoordeeld of we doen wat we moeten doen.

Wij streven naar tevreden cliënten; cliënten aan wie wij kwalitatief goede zorg verlenen en die dit ook zo ervaren. Cliëntenraden komen op voor hun belangen en vormen de schakel tussen cliënten en raad van bestuur, directie en het management van De Zorggroep.

Het optimaliseren van zorg geven wij vorm in de teams, vanuit kaders en vanuit vertrouwen. Sturen op doelen en resultaten is daardoor dicht bij de cliënt georganiseerd.


In dit verslag leest u daarnaast over onze successen en hoogtepunten uit 2018.

Wij hebben dit verslag in conceptvorm besproken met de CCR, de COR en beleidsadviseurs van collega zorgorganisatie Proteion. Dit om met hun inzichten, adviezen en overwegingen het verslag te verbeteren.