Dit digitale document is opgebouwd uit zeven hoofstukken. In het eerste hoofdstuk leest u welke zorg wij verlenen en aan welke cliënten. Wat onze missie is en hoe onze organisatie eruit ziet. In de hoofdstukken twee tot en met zeven leggen wij
verantwoording af over onze zes resultaatgebieden: cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid, ketentevredenheid,
kwaliteit en veiligheid, continu leren en ontwikkelen en financieel gezond.
Binnen deze hoofdstukken zijn de vereisten van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg opgenomen. Daarbij hebben wij verwoord wat onze voornemens in ons kwaliteitsplan zijn en welke acties wij ondernemen en zo voldoen aan dit kader. Uit de verschillende voorbeelden in de vorm van interviews, artikelen en filmpjes kunt u zien hoe dit in de praktijk is vormgegeven.

Inhoud

HOOFDSTUK 1
De organisatie

HOOFDSTUK 2
Cliënttevredenheid

HOOFDSTUK 3
Medewerkers-
tevredenheid

HOOFDSTUK 4
Ketenpartner-
tevredenheid

HOOFDSTUK 5
Kwaliteit en veiligheid

HOOFDSTUK 6
Continu leren en verbeteren

HOOFDSTUK7
Financieel gezond