HOOFDSTUK 6.1


Gebruik van hulpbronnen

De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces worden vanaf 2017 beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van kwaliteitsverslag, bespreking met interne en externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan.

............................................................................................................................................................................................................


We zetten innovatie meer op de kaart en implementeren een stuurgroep en innovatieplatform die een aanjaagfunctie voor innovatie en toepassing van nieuwe zorgtechnologieën krijgen. We vieren en delen successen met elkaar en anderen en communiceren die met onze omgeving.


Veel technologische ontwikkelingen staan nog in de kinderschoenen, maar de snelheid waarmee ze worden ingevoerd is hoog. De Zorggroep heeft in 2018 ervoor gekozen om gericht hiermee aan de slag te gaan. Naast technologische toepassingen die we al gebruiken zoals het ECD, Carenzorgt e.d. creëren we ruimte voor experimenten en innovaties. In 2018 hebben we de plannen hiervoor in de steigers gezet en budget gereserveerd. In 2019 zullen deze onder leiding van de stuurgroep Innovatie worden doorontwikkeld en uitgevoerd.

Groene Kruis Wijkverpleging Eerstelijns
verpleging (ELV)
opnemen in ECD

Groene Kruis Ondersteuning Thuis
Borgen van acties
in ECD en zorgplan

Zorgrobot Tessa
zorgt voor structuur

Beeldbellen

Hèt idee van
De Zorggroep
2018

Groene Kruis Ondersteuning Thuis Realiseren
Zorg op Afstand

Zorg op afstand

Groene Kruis Wijkverpleging
Borging Medido
leefstijlmonitoring
en beelzorg

Medido maakt
minder afhankelijk

Groene Kruis Wijkverpleging Herinrichten bereikbaarheid en
aanvragen van zorg rechtstreeks naar teams