Hoofdstuk 6


Continu leren
en verbeteren

Onze ambitie:
Inzetten op meer innovaties en slimmer (digitaal) samenwerken. Ons meer en beter profileren door
het actief delen van best-practices en successen.


6.1 Gebruik van
hulpbronnen