Hoofdstuk 5


Kwaliteit en
veiligheid

Onze ambitie
Samen normen en ondergrenzen ontwikkelen
op alle resultaatgebieden, dit toetsen en ons
hierover verantwoorden.


5.1 Leren en verbeteren
van kwaliteit


5.2 Veiligheid