HOOFDSTUK 4.1


Ketenpartner-
tevredenheid

We zijn zichtbaar en inhoudelijk aanwezig in de ketenzorgprojecten en brengen onze inzichten en kennis in. We bewaken daarbij de ondergrenzen voor kwaliteit en veiligheid en delen onze successen op het gebied van innovatie.


De samenwerking met huisartsen en collega-zorgaanbieders, Zorgkantoor/verzekeraars, gemeenten, leveranciers en dergelijke is gecontinueerd en waar nodig geïntensiveerd. Bijzondere aandacht is er voor het multidisciplinair samenwerken in de eerste lijn en rond onbegrepen gedrag.


Enkele voorbeelden van samenwerkingsprojecten:

· Project veilige zorgoverdracht en informatie-uitwisseling in de keten

· Project onplanbare verpleegkundige zorg, samen met o.a. Proteion en Land van Horne

· Project nachtzorg

· Ketenzorg Dementie

· Palliatieve zorg

· Kortdurende opvang /ELV

· Zorghotels

· Medicatieveiligheid

· Hygiëne

· Gilde Opleidingen, Summa College, Hogeschool Zuyd, Fontys Hogeschool

· Hoofd-/onderaannemerschap met o.a. Dichterbij, SGL, Vincent van Gogh, Beek en Bos, Metggz, Daelzicht, Vincent de Paul.

Ons verbeterpunt
Meten van tevredenheid van de ketenpartners in 2018. Naar aanleiding van deze metingen gaan we vervolgstappen formuleren om stakeholdergesprekken nader vorm te kunnen geven.

Onze acties

Om goede zorg te bieden aan cliënten is samenwerking met het netwerk van de cliënt een belangrijke factor. Een netwerk rondom de cliënt bestaat, naast mantelzorgers, ook uit diverse anderen, zoals de huisarts, de Wmo-consulent of de apotheker. Zij zijn onze ketenpartners in de zorg. In 2018 is een start gemaakt met het opzetten van een werkwijze voor het meten van ketenpartnertevredenheid. De aandacht is vooral gegaan naar het opzetten van een vragenlijst. Via deze vragenlijst worden ketenpartners bevraagd van organisaties die in hun dagelijkse werk direct met ons samenwerken bij cliënten. De betreffende vragenlijst is samengesteld op basis van gesprekken met allerlei Zorggroep-medewerkers. Het doel hiervan is om continu te verbeteren.

Groene Kruis Ondersteuning Thuis
Organiseren van 'netwerk leren'

Groene Kruis Ondersteuning Thuis Samenwerk- en beweegprogramma in de wijken

Samenwerken voor zelfredzaamheid

Groene Kruis Wijkverpleging
Start project
palliatieve zorg

Groene Kruis Wijkverpleging
Zorg voor mensen met dementie,
ketenproject Noord-
en Midden-Limburg

De palliatieve
zorg naar een
hoger niveau

Groene Kruis Wijkverpleging
Verdieping met
ECD en HIS van huisartsen

Groene Kruis Wijkverpleging
Project verpleegkundige beschikbaarheids-
voorziening en onplanbare zorg

Groene Kruis Wijkverpleging
Evalueren en aanpassen ketenafspraken m.b.t.
veilige en
kwalitatieve zorg