Hoofdstuk 4


Ketenpartner
tevredenheid

Onze ambitie
Eerder en beter inspelen op externe
ontwikkelingen en pro-actief en goed
samenwerken met ketenpartners


4.1 Leren en verbeteren
van kwaliteit