HOOFDSTUK 2.4


Cliëntoordelen

Gebruik van informatie

Elke verpleeghuisorganisatie dient vanaf 2017 minimaal één keer per jaar informatie over cliëntervaringen te verzamelen en te gebruiken middels erkende instrumenten. De informatie over cliëntervaringen is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsverslag en kan onder andere gebruikt worden voor verbetering en voor keuze-informatie voor (potentiële) cliënten.

.............................................................................................................................................................................................................

Elke verpleeghuisorganisatie dient in het kader van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2016 minimaal één keer per jaar informatie over de Net Promoter Score (NPS) score per locatie (volgens KvK-registratie) van de eigen verpleeghuisorganisatie aan te leveren. Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland gebruikt worden. De informatie met betrekking tot NPS is onderdeel van het jaarlijks kwaliteitsjaarverslag en dient uiterlijk 1 juli volgend op het betreffende verslagjaar aangeleverd te worden bij de Openbare Database van het Zorginstituut door een daartoe ingerichte organisatie die voldoet aan de aanleverspecificaties van het Zorginstituut.

.............................................................................................................................................................................................................


Verbeterplannen per locatie (volgens KvK-registratie) kunt u lezen bij de verschillende locatiebeschrijvingen op onze website: www.dezorggroep.nl

Onze acties

Wij vinden het belangrijk dat een cliënt zichtbaar heeft ingestemd met haar of zijn zorg- en behandelplan. We willen dat de cliënttevredenheid van elk team (of gemiddelde per sector) tenminste een 7,5 bedraagt. De items waarop meer dan

25% van de cliënten onvoldoende scoren, gaan we verbeteren.

In het najaar van 2018 hebben wij de cliënttevredenheid op teamniveau gemeten. Hiertoe is samen met een gespecialiseerd bureau (en medewerkers/cliënten), een eigen instrument ontwikkeld. De uitkomsten van deze metingen worden opgenomen in het dashboard voor de zorgteams. Op deze manier kunnen zorgteams en de vakgroepen EBC sneller en beter inspelen op datgene wat cliënten belangrijk vinden.


In de infographics zijn de resultaten van het cliënttevredenheidsonderzoek 2019 weergegeven. De tevredenheid per locatie kunt u lezen bij de verschillende locatiebeschrijvingen op onze website: www.dezorggroep.nl

Betekenisvol
ontmoeten

Cliënttevredenheid

Groene Kruis Wijkverpleging
Stuurinfo in
dashboard op
teamniveau

Het goede gesprek

Groene Kruis Ondersteuning Thuis
Tevredenheids-
meting
over geleverde zorg bij cliënten

Op naar de ‘nieuwe’ wereld van Z-net

Groene Kruis Wijkverpleging Kwaliteits-
management
informatie omvormen
tot stuurinformatie