Hoofdstuk 2


Cliënttevredenheid

Onze ambitie
Denken en handelen vanuit de
toegevoegde waarde voor de cliënt


2.1 Persoonsgerichte
zorg en ondersteuning


2.2 Visie op wijkzorg
en wijkverpleging


2.3 Wonen en welzijn


2.4 Cliëntoordelen