HOOFDSTUK 1.4


Medezeggenschap

De Centrale Cliëntenraad (CCR) heeft zijn adviesrol ook in 2018 in goede samenwerking met De Zorggroep kunnen vervullen. Belangrijk voor de CCR is dat plannen en beleid aansluiten bij de wensen van en herkenbaar zijn voor cliënten en/of hun vertegenwoordigers.


Ook de Centrale Ondernemingsraad heeft in 2018 over diverse onderwerpen instemming en advies verleent

De CCR en de COR hebben over de volgende onderwerpen in 2018 samen overleg gevoerd:

• verhouding ZZP vaste medewerkers

• vacatures/ziekteverzuim/scholing

• systemen en overhead

• zorgteams


Deze onderwerpen hebben invloed op zowel cliënttevredenheid, medewerkerstevredenheid en kwaliteit van zorg

Hieronder treft u een selectie van de onderwerpen aan, waarover in 2018 advies is uitgebracht.