HOOFDSTUK 1.3


Leiderschap, governance en management

Elke zorgorganisatie borgt professionele inbreng in het aansturen van de organisatie door opname van een specialist oudergeneeskunde, verpleegkundige of psychosociaal zorgverlener als lid van de Raad van Bestuur. Zolang dit (nog) niet is gerealiseerd dient er structureel overleg te zijn tussen de Raad van Bestuur met vertegenwoordigers van de genoemde beroepsgroepen.

.............................................................................................................................................................................................

De leden van de Raad van Bestuur lopen op gezette tijden mee binnen het primair proces van de eigen zorgorganisatie, zodat zij gevoel houden met het primaire proces op de werkvloer.

........................................................................................................................................................................................

Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor verpleeghuiszorg werkt volgens de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code

........................................................................................................................................................................................

De leiderschapsstijl en gedrag van de Raad van Bestuur zijn ondersteunend aan dit kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de toepassing ervan en de Raad van Toezicht ziet hier actief en aantoonbaar op toe.

........................................................................................................................................................................................


De Zorggroep hanteert de kernwaarden: betrokken, betrouwbaar en bekwaam. De raad van bestuur werkt volgens de geldende regels van de organisatie-brede governance code. Eind 2018/begin 2019 is de strategische koers van De Zorggroep onder leiding van de nieuwe raad van bestuur heroverwogen en opnieuw geformuleerd.