HOOFDSTUK 1.2


De Missie

De Zorggroep heeft hart voor mensen; zij voelen zich bij ons welkom, rechtvaardig behandeld en gerespecteerd. Vertrouwen en veiligheid vormen voor ons de belangrijke basis voor een gelijkwaardige relatie tussen mensen. In die relatie neemt iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat we duidelijk, eerlijk en open communiceren, verwachtingen uitspreken en afspraken nakomen. De Zorggroep zoekt voortdurend naar nieuwe mogelijkheden en alternatieven. We geven voorrang aan wijze ideeën, creativiteit en durf. Soms doen we dit alleen, dan weer met anderen, maar altijd met respect voor ieders keuzes en voorkeuren. We hebben oog en oor voor elkaar. Mensen weten en voelen zich bij ons professioneel behandeld. Daar staan we voor!

HOE WIJ WERKEN


Bij de Zorggroep werken, betekent werken als een betrokken, betrouwbare
en bekwame medewerker. Als medewerker van De Zorggroep ben je daarbij
ook altijd het visitekaartje van de organisatie. Wij vertrouwen er op dat jouw handelen tijdens het werk is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

Handel vanuit je professionele verantwoordelijkheid. Je vakkennis en de voor jouw beroepsgroep geldende gedragscodes zijn daarbij leidend.

Regels en wetten die in de maatschappij gelden, gelden ook binnen De Zorggroep.

Jouw veiligheid en die van je cliënten en collega’s staan voorop.

Help en vraag hulp als jij of je collega iets moeilijk vindt of iets niet zeker weet.

Wij vinden bespreken, afspreken en aanspreken
vanzelfsprekend.

Je werkt met en voor mensen waardoor een deel van jouw werk improviseren en maatwerk is. Je loopt tegen situaties aan waarbij je niet terug kunt vallen op vaste procedures en protocollen maar zelf een professionele keuze maakt over je aanpak, je houding of gedrag.