HOOFDSTUK 1.1.


Profiel van de organisatie

De Zorggroep biedt verpleging en verzorging aan iedereen in Noord- en Midden-Limburg, van jong tot oud. Dit gebeurt in diverse woon- en zorgcentra en bij cliënten thuis. De visie van De Zorggroep op sturen van kwaliteit en veiligheid:


De cliënt met zijn of haar zorg-, woon- of welzijnsvragen staat centraal.


De medewerkers van De Zorggroep zijn professionals die zorg verlenen die passend is bij de cliënt, zijn of haar zorgvragen, betrokken ketenpartners en omstandigheden.


Het directieoverleg van De Zorggroep is verantwoordelijk voor het voldoen aan de landelijk leidende normen en kaders van de Wlz en Zorgverzekeringswet.


De Zorggroep kent een lijnorganisatie waarin zorgteams, coaches, managers en directeuren verantwoordelijk zijn voor het behalen van resultaten.


De Zorggroep hanteert zes resultaatgebieden waarop verantwoording wordt afgelegd, Zorgteams, managers en directeuren krijgen hierover passende informatie.


De resultaatgebieden zijn cliënt-, medewerkers- en ketenpartnertevredenheid, kwaliteit en veiligheid, continu leren en ontwikkelen en financieel gezond.


De Zorggroep toetst regelmatig haar inrichtingskeuzes en stelt die bij aan de extern geldende normen. Zoals het instellen van een HIP-cie, BOPZ-cie, PAR (professionele adviesraad), de registratie van RVVH en BIG-bekwaamheden en het werken met een EBC (expertise- en behandelcentrum).


De Zorggroep vertaalt het kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de praktijk van de zorg naar de zes genoemde resultaatgebieden. Als de verleende zorg hieraan voldoet, wordt ook voldaan aan het landelijke kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg.

Satatium voloration pos volorem aut inuscip santur sa endignis etus, coruptatia aut fugiatis aut quia volorerestia.